Zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminów kierunkowych na  Uniwersytet Artystyczny (ASP) i Politechnikę i Uniwersytet Przyrodniczy. Kursy są doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla uczniów którzy uczęszczają na kursy rysunku i malarstwa zarówno w naszej jak i innych pracowniach. Kursy przygotowują do drugiego etapu agzaminu na ASP, UAP lub uzupełniają wiedzę potrzebną do egzaminów na Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Przyrodniczy, WSUS, WSNHiD, School of Form i inne uczelnie.

 

KURS GRAFIKI

Kursy uzupełniające przygotowujące  do egzaminów kierunkowych na Projektowanie Graficzne i Grafikę Wasztatową na UAP (ASP) oraz Grafikę na WSNHi, oraz dla studentów i pasjonatów. Zajęcia polegają na wspólnej warsztatowej i kreacyjnej pracy z prowadzącym oraz tworzeniu zadań domowych w odpowiedzi na hasło.

Na kursie uczniowie:

  • poznają i stosują różnorodne  techniki graficzne,
  • uczą się zdolności obserwacji rzeczywistości,
  • ćwiczą kreatywne myślenie,
  • nabywają umiejętność przedstawiania treści za pomocą środków graficznych.

W roku 2014/2015 zajęcia prowadzi Ada Buchholc – Magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznianiu na kierunku grafika projektowa. Ilustratorka i graficzka. Jest  rozpoznawalną postacią na scenie polskiej ilustracji, m.in. za sprawą wielu regularnych publikacji. Zajmuje się także plakatem, komiksem, projektowaniem okładek do książek i płyt.Więcej w zakładce O NAS.

 

KURS ARCHITEKTURY

Doskonały kurs uzupełniający wiedze z rysunku i kompozycji  dla kandydatów na takie kierunki jak Architektura i Urbanistyka na Politechnice oraz na Wzornictwo, Sztukę Projektowania Krajobrazu, Projektowanie Mebla oraz Architekturę i Urbanistykę, a także na Architekturę Wnętrz i Scenografię na UAP, czy też Architekturę Krajobrazu na UP. Kurs przygotowuje do ezgzaminów zarówno pod kątem rysunku architektonicznego jak i tworzenia form przestrzennych.

Na kursie uczniowie poznają i uczą się stosować w praktyce między innymi takie zagadnienia jak :

   • aksonometria,
   • perspektywa (rodzaje perspektywy, rzuowanie, punkty zbiegu),
   • geometria wykreślna,
   • kompozycje przestrzenne (bryły, makiety),
   • techniki tworzenia makiet,
   • tematy z wyobraźni.

Kursanci zapoznają się również z wiedzą teoretyczną z zakresu architektury i designu. Kursy przygotowawcze z architektury to również przerabianie tematów  egzaminacyjnych z UAP (ASP), PP  i UP z lat ubiegłych.

W roku 2014/2015 zajęcia prowadzi Konrad Juściński dyplomowany architekt z wieloletnią praktyką pedagogiczną, doktorant Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.Więcej w zakładce O NAS.

 

KURS RZEŹBY

Profesjonalne zajęcia z rzeźby przygotowujące do egzaminu kierunkowego z tego przedmiotu na uczelniach artystycznych, a także dla wszystkich innych osób chcących poznać lub poszezryć swoją wiedzę w zakresie działań rzeźbiarskich.

W ramach kursu:

   • techniki i materiały rzeźbiarskie: glina, gips, wosk, plastelina i inne,
   • sposoby modelowania, wykonywanie konstrukcji, negatywów i odlewów z różnych materiałów,
   • płaskorzeźba, małe formy rzeźbiarskie, kompozycje przestrzenne, studia
   • anatomiczne, portrety, akty, formy abstrakcyjne, animalistyczne itd.

Zajęcia prowadzi mgr Łukasz Trusewicz, absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego (ASP) w Poznaniu. Autor rzeźb i pomników, także w przestrzeni miejskiej Pozniania, uczestnik wystaw i festiwali na całym świecie, twórca Galerii Raczej w Poznaniu. Więcej w zakładce O NAS.

 

KURS HISTORII SZTUKI I SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ (EDUKACJA ARTYSTYCZNA)

Kurs kierunkowy dla kandydatów zdających na wydział Edukacji Artystycznej UAP, a także dla innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania w obszarze sztuk wizualnych.

W ramach kursu:

    • podstawy wiedzy o historii kultury i teorii sztuki,
    • zaznajomienie z najważniejszymi trendami i artystami sztuki współczesnej,
    • pisanie tekstów o problematyce kulturalnej i  artystycznej,
    • regularne lektury książek dotyczących sztuki
    • wspólne wyjścia na wystawy i wydarzenia kulturalne.

Zajęcia porowadzi mgr Agnieszka Szablikowska, absolwentka Krytki i Promocji Sztuki na Uniwersytecie Artystycznym (2010). Współtwórczyni oraz kuratorka wystaw oraz wydarzeń w Galerii Raczej w Poznaniu, koordynatorka projektów artystycznych przy współpracy z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami. Więcej w zakładce O NAS.

 

KURS RZEŹBY DLA ARCHITEKTÓW

Kurs rzeźby dla architektów i projektantów, oraz kandydatów na architekturę, wzornictwo i inne kierunki artystyczne oraz projektowe. Kurs uzupełnia umiejętności rysunkowe i projektowe o przydatną świadomość i wiedzę z zakresu operowania formami rzeźbiarskimi i komponowania przestrzeni przez co pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w trakcie tworzenia projektów.  Zajęcia uczą  operowania bryłą i masą, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i świadome kształtowanie formy.

W ramach kursu :

    • opanowanie podstaw kompozycji rzeźbiarskiej,
    • sposoby modelowania i pracy z różnymi materiałami
    • nauka współczesnych i klasycznych technik rzeźbiarskich oraz ceramicznych.

Zajęcia prowadzi mgr Łukasz Trusewicz, absolwent Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego (ASP) w Poznaniu. Autor rzeźb i pomników, także w przestrzeni miejskiej Pozniania, uczestnik wystaw i festiwali na całym świecie, twórca Galerii Raczej w Poznaniu.Więcej w zakładce O NAS.

Aktualne terminy i koszty zajęć można uzyskać  kontaktując się z nami !